Skip to content Skip to footer

By Evie

Inzichtelijk maken en doorleven van de content

Een animatie of film wordt vaak gebruikt bij het overbrengen van een (soms complexe) boodschap of in tijden van verandering. Deze verandering betrekt vaak meer personen in de organisatie dan alleen degene die de opdracht geeft. In samenwerking met Evie Schürmann van By Evie kunnen wij de informatie ten behoeve van de animatie inzichtelijk maken (door diverse diepte interviews) en met jouw team laten doorleven (in een gezamenlijke speelse workshop). Zo weet je zeker dat het eindresultaat een gedragen beeld is van jouw team.

Zichtbaar veranderen

Verandering of innovatie is alleen succesvol als je mensen meekrijgt in het proces. Bij Zichtbaar Veranderen staat dan ook de mens centraal. Alleen samen zie je namelijk het grotere geheel. Ik help je om grip en zicht te krijgen op het verander- of innovatietraject dat je voor ogen hebt.

Ik breng het startpunt, het proces en het einddoel letterlijk voor je in kaart.

In elk verander- of innovatietraject betrek ik mens, proces en product. Zo komen we tot een transparante strategie die ook echt gedragen wordt binnen de organisatie.

Bij de uitvoering van het verandertraject kan ik je helpen als versneller. Of prikkel ik als verbinder op gezette momenten het team om zo zelf organiserend mogelijk te werk te gaan. 

Hierbij zet ik altijd creatieve, speelse en activerende werkvormen in.

De kracht van visuals

We hebben een overload aan informatie via de diverse media en kiezen daarom steeds vaker voor simpele content. We hebben geen tijd meer om dikke pakken tekst door te lezen. Daarnaast onthouden we plaatjes beter. Wist je dat…

  • 60% van de mensen beelddenker is?
  • 90% van de informatie die naar de hersenen gaat visueel is?
  • Beelden 600.000 keer sneller worden verwerkt dan tekst?
  • Mensen 10% van wat ze horen, 20% van wat ze lezen en 80% van wat ze zien onthouden?

Tekenen is het oudste communicatiemiddel. Al voor dat er letters bestonden werden tekeningen gemaakt. Als kleuter tekenden we dagelijks, in de schooltijd hebben we tekenen verruild voor schrijven. Visuals kunnen ingezet worden ter verduidelijking van tekst of als praatplaat. Zo geef je jouw manier van communiceren een extra lading.

LEGO® SERIOUS PLAY®

De LEGO® SERIOUS PLAY®-methode is een innovatief, experimenteel proces dat is ontworpen om innovatie en  bedrijfsprestaties te verbeteren. De methodiek zorgt voor 100% betrokken deelnemers en alle lagen in de organisatie kunnen meedoen. De methodiek legt verbinding tussen de hersenen en handen waardoor nieuwe inzichten ontstaan. De methodiek is experimenteel waardoor er snel aangepast kan worden op een veranderende omgeving. In een workshop worden één of meerdere vraagstukken inhoudelijk behandeld. Dit kan gaan om teambuilding, strategie- of visievorming.

Je kunt meer leren over een persoon in een uur spelen dan je kunt tijdens een leven lang praten.
Plato

LEGO® SERIOUS PLAY®-methode doorloopt 4 stappen die bij iedere techniek gebruikt worden zijn: 
1. Stel een vraag aan de groep
2. De deelnemers bouwen een model dat de vraag beantwoordt
3. De deelnemers vertellen hun verhaal over het gebouwde model
4. De deelnemers stellen verhelderende vragen over de nieuwe inzichten
Work Hard, Play Hard!
Video afspelen
Contact

+31 46 08 06 44‬

Advies van een video expert

info@cineworks.nl

Copyright © Solvware B.V.